Rektor har ordet

vegard

Høsten 2015 gikk startskuddet for Wang Ung Tønsberg. I de tidligere lokalene til Eik lærerhøgskole har vi pusset opp topp moderne klasserom. Til tross for skolens beliggenhet i naturnære omgivelser er Tønsberg sentrum kun 20 minutters gange eller en rask sykkeltur unna. Mange av Tønsbergs flotteste treningsfasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og kollektivtilbudet er godt utarbeidet.

WANG Ung tilbyr motiverte idrettsungdommer en skolehverdag med fokus på skole og trening.  I praksis betyr dette fire organiserte treningsøkter per skoleuke. Disse treningene bygger på de ulike særforbundenes utviklingstrapper, noe som betyr at treningsarbeidet som foregår på WANG Ung er forankret i de ulike idretters retningslinjer for generell- og idrettsspesifikk aktivitet. Under ledelse av høyt kvalifiserte trenere skal våre elever oppleve at treningen de gjennomfører er inspirerende og utviklende.  Våre elever skal oppleve en tett oppfølgning, blant annet gjennom høy trenertetthet, med én trener per 15 elever.

I likhet med den kommunale skolen følger WANG Ung fag-og timetallsstrukturen i Kunnskapsløftet. I tillegg har vi styrket matematikkundervisningen gjennom tre år med en ekstra undervisningstimer per uke.

Vår visjon er å skape et positivt og utviklende skole- og idrettsmiljø i Tønsberg.  Sammen med WANG Toppidrett ønsker vi å løfte fram talenter, samt hindre frafall fra idretten ved å skape et idrettsmiljø hvor læring og aktivitet utfyller og forsterker hverandre.

Reisen starter på WANG Ung

Fredrik

WANG Ung er en ungdomsskole med fokus på skole og idrett. Hos oss tar du del i et godt læringsmiljø. Gjennom tett oppfølging, motiverte lærere og faste rammer skal vi skape trivsel. Siden det faglige står i sentrum på WANG Ung, styrkes matematikkfaget vesentlig på alle tre årstrinn.

Vi som jobber på WANG Ung har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at du som elev utvikler deg både på skolen og idrettsarenaen.

WANG Ung er en forholdsvis liten skole. Fordelen med det er at avstanden mellom elev og lærer kortes ned. Det er viktig at hver elev blir sett, og får personlig oppfølging. Slik utvikler
de seg både som elever og idrettsutøvere.

Det er nettopp grunnleggende ferdigheter, motorikk og koordinasjon vi jobber med hos WANG Ung. Man skal få god tid til å prøve og feile, i trygge omgivelser. Treningshverdagen
på WANG Ung blir dermed et verdifullt supplement til trening i klubbregi. Ungdomsskoleårene er de viktigste årene i elevens utvikling både faglig og idrettslig.

Vi gleder oss til å ha deg som elev hos oss. Velkommen til WANG Ung!